Ημέρες Ώρες Ενέργεια

Κυριακή Πρωί 10:00 π.μ - 11:00 π.μ. Προσευχή
11:00 π.μ - 12:00 μ.μ. Κήρυγμα Ευαγγελίου
12:00 μ.μ - 12:30 μ.μ. Θεία κοινωνία
Κυριακή Απόγευμα 7:00 μ.μ - 7:30 μ.μ. Προσευχή
7:45 μ.μ. - 9:00 μ.μ. Συμελλέτη νεολαίας
   
Δευτέρα 7:00 μ.μ - 8:00 μ.μ. Προσευχή
8:00 μ.μ - 9:00 μ.μ. Συμελλέτη
   
Τετάρτη 7:00 μ.μ - 8:00 μ.μ. Προσευχή
8:00 μ.μ - 9:00 μ.μ. Μάθημα Ευαγγελίου
   
Παρασκευή 7:00 μ.μ - 8:00 μ.μ. Προσευχή
8:00 μ.μ - 9:00 μ.μ. Κήρυγμα Ευαγγελίου