ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Η ΜΟΝΗ ΘΥΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΣ ΜΥΘΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ο ΘΕΟΣ ΕΞΑΓΓΕΛΛΕΙ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΗ ΜΟΝΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΦΙΛΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΜΕ ΤΟ ΘΕΟ. ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ Η ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΑΥΤΗ ; ΜΟΝΟ ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΛΕΕΙ ΣΤΗΝ 1'ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ 2.2. Διότι απεφάσισα να μη εξεύρω μεταξύ σας άλλο τι ειμή Ιησούν Χριστόν, και τούτον εσταυρωμένον.ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΜΕΣΙΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΟΧΙ ΑΛΛΟΙ ΣΩΤΗΡΕΣ ΟΧΙ ΑΛΛΟΙ ΜΕΣΙΤΕΣ ΜΟΝΑΧΑ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟΣ ΕΚΑΝΕ.ΕΒΡΑΙΟΥΣ 6.20. όπου ο Ιησούς εισήλθεν υπέρ ημών πρόδρομος, γενόμενος αρχιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ.ΠΡΑΞΕΙΣ 4.12. Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν.1'ΤΙΜΟΘΕΟΝ 2.5. Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός,6. όστις έδωκεν εαυτόν αντίλυτρον υπέρ πάντων, μαρτυρίαν γενομένην εν ωρισμένοις καιροίς,..ΕΒΡΑΙΟΥΣ 7.25. όθεν δύναται και να σώζη εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν δι' αυτού, ζων πάντοτε διά να μεσιτεύση υπέρ αυτών.ΙΩΑΝΝΗΝ 14.6. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού. ΕΔΩ ΛΕΕΙ /ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Η ΘΥΡΑ .ΟΠΟΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΜΕΝΑ ΘΑ ΣΩΘΕΙ /.ΔΕΝ ΕΙΠΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΩΣ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΛΕΣ ΘΥΡΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΩΘΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΘΥΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ .ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11.28. Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει.ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2.18. διότι δι' αυτού έχομεν αμφότεροι την είσοδον προς τον Πατέρα δι' ενός Πνεύματος.Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟΝ ΤΗΣ ΟΧΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ. ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ! Ο ΜΟΝΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟ ΠΟΥ ΠΟΛΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΟΥΣ ΣΩΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΖΗΤΗΣΑΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΖΗΣΑΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΖΩΗ ΚΑΘΑΡΗ ΕΔΩ ΣΤΗ ΓΗ. ΖΗΤΗΣΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΕ ΣΟΥ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΕ ΑΓΑΠΑ !