Η μελέτη του Λόγου του Θεού είναι ανάγκη κάθε χριστιανού για τη προσωπική του οικοδομή μέσα στην πορεία του με το Χριστό. Όπως συναντάμε και μέσα στην β΄επιστολή προς Τιμόθεο 3:16, «Ό,τι βρίσκεται στη Γραφή είναι εμπνευσμένο από το Πνεύμα του Θεού κι είναι ωφέλιμο για τη διδασκαλία της αλήθειας, για τον έλεγχο της πλάνης, για τη διόρθωση των λαθών, για τη διαπαιδαγώγηση σε μια ζωή όπως τη θέλει ο Θεός. Έτσι ο άνθρωπος του Θεού θα είναι τέλειος και καταρτισμένος για κάθε καλό έργο». Είμαστε όλοι μαθητές του Χριστού, και σαν μαθητές μελετάμε και γνωρίζουμε εις βάθος το Λόγο του Θεού, ερμηνεύοντας τη Αγία Γραφή μέσα από την Αγία Γραφή, εδάφιο προς εδάφιο, λέξη προς λέξη, λύνοντας απορίες και προβληματισμούς για τη χριστιανική μας πορεία. Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Χανίων έχει ορίσει σαν ημέρα συμμελέτης της Αγίας Γραφής τη Δευτέρα στις 8:00μμ, και προσκαλεί κάθε φίλο και αδερφό ελεύθερα να έρθει και να συμμετέχει στην συζήτηση.