Η ΠΑΝΟΠΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ (1)

Η πνευματική πανοπλία του Χριστιανού είναι εκείνη που θα τον προστατέψει την ώρα της μάχης ενάντια στον εχθρό της ψυχής. Αυτή διαιρείται σε έξι ενότητες εκ των οποίων η μια αφορά το επιθετικό μέρος και οι υπόλοιπες πέντε αποτελούν την άμυνα του πιστού.

1) Πρώτος τομέας άμυνας είναι το κεφάλι. Από εκεί εισέρχονται οι λογισμοί και οι σκέψεις στο νου το ανθρώπου (2). Για την προστασία του πνεύματος ο Θεός μας δεικνύει την περικεφαλαία της σωτηρίας. Με αυτή αποτρέπονται λογισμοί αμαρτωλοί να εισέλθουν στο νου του ανθρώπου. Έχοντας ο χριστιανός την ελπίδα της σωτηρίας δεν αφήνει τον εχθρό να τον ταξιδέψει στις αμαρτωλές επιθυμίες αλλά κοιτάζοντας στον Ιησού με ελπίδα και αγάπη για το πρόσωπο Του, αποκτά το νου του Χριστού (3). Όπως ο Χριστός απέβλεπε τις ώρες του πειρασμού στον Πατέρα έτσι και ο άνθρωπος του Θεού θα πρέπει να κάνει στη δύσκολη στιγμή.

2) Επόμενος τομέας είναι ο κορμός του σώματος, όπου εκεί υπάρχει η καρδιά και χρειαζόμαστε το θώρακα της δικαιοσύνης. Με πίστη και αγάπη στο Θεό θωρακίζεται η καρδιά του πιστού από βέλη που μπορούν να τον χτυπήσουν. Κατοικώντας μέσα στη καρδιά μας ο Χριστός δημιουργεί φρούριο, πύργο που στεγάζει το πιστό με ασφάλεια (4).

3) Σαν τρίτος τομέας είναι η ευστάθεια και η πορεία του χριστιανού. Με τη ζώνη της αληθείας ο πιστός περιπατεί στο δρόμο του Κυρίου χωρίς να παραπατάει και να χάνει τη ισορροπία του. Έχοντα την αλήθεια του Θεού μέσα στη ζωή μας είμαστε στέρεοι, δεν ταλανιζόμεθα ούτε παρασυρόμεθα με κάθε άνεμο αντίθετο της πορείας μας (5).

4) Τα πόδια μας είναι ο επόμενος τομέας και αυτός εξίσου σημαντικός. Εάν δεν υποδυόμαστε τους πόδας μας με την ετοιμασία του ευαγγελίου της ειρήνης, πατώντας πάνω σε ‘’όφις και σκορπιούς’’ (6) του εχθρού αυτοί θα μας βλάπτουν. Ο δρόμος αντί να ανοίγει έμπροσθεν μας θα κλείνει γιατί τα βήματα μας θα είναι νωχελικά και επίφοβα. Αντιθέτως αν είμαστε έτοιμοι να κηρύξουμε το ευαγγέλιο της ειρήνης με παρρησία στη ζωή μας, πρώτα με τη διαγωγή μας και στη συνέχεια με τον ευαγγελισμό των ψυχών, τα πόδια μας θα γίνουν σαν του ελαφιού (7) και θα τρέχουν για το βραβείο της άνω κλίσεως που ετοίμασε ο Θεός για εμάς τους πιστούς (8). Ο χριστιανός αποκτά παρρησία και δύναμη εξ΄ ύψους καθώς ο Θεός χαίρεται και ευαρεστείται που τον ομολογούμε στη ζωή μας.

5) Ο πέμπτος τομέας άμυνας προστατεύει το πνευματικό μας σώμα με την ασπίδα της πίστεως. Με πίστη και αγάπη στο Λόγο του Θεού δημιουργείται ένας θυρεός (ολόσωμη ασπίδα) , η οποία μας προστατεύει από τα θανατηφόρα πεπυρωμένα βέλη του εχθρού. Η πίστης είναι ελπιζωμένων πεποίθησης, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων (9). Όλοι οι άγιοι άνθρωποι ευαρέστησαν το Θεό με τη πίστη που είχαν και έλαβαν δικαίωση μέσω αυτής (10).

6) Τέλος θα περάσουμε στο μόνο επιθετικό όπλο του χριστιανού. Αναφερόμαστε για τη Μάχαιρα Του Πνεύματος, όπου είναι ο Λόγος Του Θεού (11). Μελετώντας την Αγία Γραφή και δια αποκαλύψεως από το Άγιο Πνεύμα, μπορούμε να μαχόμεθα σωστά ώστε να έχουμε μια νικηφόρα πορεία. Βλέπουμε στους πειρασμούς του Ιησού Χριστού ότι ο Κύριος απάντησε στο διάβολο μέσα από το Λόγο Του Θεού. Εάν όμως ο Λόγος είναι ενωμένος με τη πίστη, τότε είναι αποτελεσματικός.

Βεβαίως δεν  μπορούμε να μην αναφέρουμε τη προσευχή. Είναι η ενέργεια που θωρακίζει το πιστό από τις παγίδες του πονηρού. Η προσευχή ενεργεί θαύματα, διότι αλλάζει τις Βουλές του Θεού. Προσευχόμενοι εν παντί καιρό μετά πάσης προσευχής και δεήσεως δια του Πνεύματος, και εις τούτο αγρυπνούντες με πάσαν προσκαρτέρηση και δέηση υπέρ πάντων των αγίων (12) μας αναφέρει στους Εφεσίους ο Λόγος Του Κυρίου. Στην προς Ρωμαίους επιστολή (13), μας μιλάει για τα μέλη μας (γλώσσα, χέρια, κεφάλι, καρδιά), τα οποία με τη σωστή χρήση γίνονται όπλα δικαιοσύνης, ενώ αντιθέτως μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα αδικίας στην εκτέλεση της αμαρτίας για κάποιον που δεν σέβεται πραγματικά τον Θεό.

Όλα τα  παραπάνω, μπορούν να οπλίσουν το χριστιανό με όπλα ουράνια, διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίων εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίων εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίων εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις (14).

Ας μην ξεχνάμε ακόμα, ότι έχουμε στην διάθεση μας ένα από τα πιο ισχυρά όπλα, την νηστεία. Όταν αυτή ενεργείτε όπως τη θέλει ο Θεός(15) τότε η νίκη του πιστού φαντάζει βεβαία.

 

  • Παραπομπές:

 

(1)  Εφεσίους-ς΄ 11

(2)  Τίτος-α΄15

(3) Α΄ Κορινθίους- β΄16

(4)  Ψαλμοί- ρμδ΄1

(5)  Εφεσίους- δ΄14

(6)  Λουκάς – ι΄19

(7)  Αββακούμ – γ΄19

(8) Φιλιππησίους- γ΄14

(9)   Εβραίους- ια΄ 1

(10) Εβραίους- ια΄

(11) Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)

(12) Εφεσίους- ς΄18

(13) Ρωμαίους – ς΄13

(14) Εφεσίους- ς΄12

(15) Ησαiας- νη΄3-7, Ματθαίος- ς΄16