Τα χρώματα αυτά ήταν στο μισκάν που είναι το πρώτο κάλυμμα της σκηνής. Ήταν στην είσοδο της σκηνής, στην είσοδο των αγίων, στο καταπέτασμα του αγίου των αγίων και στο εφόδ του Αρχιερέα


Μπλέ = Θεότητα
Κόκκινο = άνθρωπος και αμαρτία
Πορφυρούν = μώβ, ανάμειξη του μπλε και κόκκινου = Μεσιτεία
Λευκό = δικαιοσύνη
Χρυσός = θεότητα  Η χρυσή κλωστή ήταν συνυφασμένη με το εφόδ, το επιστήθιο.  Συμβολίζει το ότι ο Θεός ήτο εν τω Χριστώ. Εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα.
Πράσινο = χάρις. Αποκ, δ:3 ίρις σμαράγδινη κύκλω του θρόνου της χάριτος.