ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

 

Απόστολος Πέτρος:

v   Σταυρώθηκε στη Ρώμη με το κεφάλι ανάποδα το 64 μ.Χ. κατά τον μεγάλο διωγμό του Νέρωνα.

 

Απόστολος Παύλος:

v   Μετά από βασανισμούς και διωγμούς, τελικά αποκεφαλίστηκε στην Ρώμη κατά το διωγμό του Νέρωνα.

 

Ευαγγελιστής Ματθαίος:

v   Υπέφερε μαρτύρια και τελικά φονεύθηκε με ξίφος στη μακρινή Αιθιοπία.

 

Ευαγγελιστής Μάρκος:

v   Εξέπνευσε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, αφού προηγουμένως σύρθηκε από τους φανατικούς Ιουδαίους και το εξαγριωμένο πλήθος, στους δρόμους της πόλεως.

 

Ευαγγελιστής Λουκάς:

v   Μαρτύρησε στη Ελλάδα όταν ειδωλολάτρες τον κρέμασαν σε μία ελιά.

 

Ευαγγελιστής Ιωάννης:

v   Ρίχτηκε σε ένα καζάνι με βραστό λάδι και αφού γλίτωσε θαυματουργικά, εξορίστηκε από τον αυτοκράτορα Δομιτιανό το 96 μ.Χ. στην Πάτμο. Πέθανε αργότερα από φυσικό θάνατο σε μεγάλη ηλικία στη Έφεσο. Τα τελευταία χρόνια της ζωή του μη μπορώντας να κηρύξει έλεγε μόνο «Αγαπάτε Αλλήλους».

 

Ιάκωβος ο αδελφός του Ιωάννη:

v   Αποκεφαλίστηκε από τον Ηρώδη στην Ιερουσαλήμ.

 

Ιάκωβος ο πρεσβύτερος, αδελφός του Κυρίου, ο επονομαζόμενος «αδελφόθεος»:

v   Ποιμένας της αποστολικής εκκλησίας της Ιερουσαλήμ, έλαβε μαρτυρικό θάνατο όταν Ιουδαίοι τον κατακρήμνισαν από το πτερύγιο του ναού.

 

Θωμάς ο μαθητής του Χριστού:

v   Θανατώθηκε αφού τρυπήθηκε με μια λόγχη σε όλο του το σώμα στο Κορομαντέλ των Ανατολικών Ινδιών.

Βαρθολομαίος:

v   Κάηκε ζωντανός στις Ινδίες.

 

Απόστολος Ανδρέας:

v   Σταυρώθηκε σε χιαστό σταυρό και μαρτύρησε, στην Πάτρα.

 

Ιούδας (όχι ο Ισκαριώτης):

v   Θανατώθηκε με βέλη.

 

Ματθίας:

v   Λιθοβολήθηκε πρώτα και μετά αποκεφαλίστηκε.

 

Βαρνάβας:

v   Λιθοβολήθηκε από εθνικούς έως θανάτου στη Θεσσαλονίκη.

 

 

 

«Λοιπόν και ημείς, περικυκλωμένοι όντες υπό τοσούτου νέφους μαρτύρων, ας απορρίψωμεν παν βάρος και την ευκόλως εμπεριπλέκουσαν ημάς αμαρτίαν, και ας τρέχωμεν μεθ' υπομονής τον προκείμενον εις ημάς αγώνα, αποβλέποντες εις τον Ιησούν, τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως, όστις υπέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν υπέφερε σταυρόν, καταφρονήσας την αισχύνην, και εκάθησεν εν δεξιά του θρόνου του Θεού.»

Εβραίους ιβ:1,2.

 

 

*Πηγές:

v   Εκκλησιαστική Ιστορία, Ευσεβείου Καισαρείας

v   Εκκλησιαστική Ιστορία, Σωκρατος

v   Εκκλησιαστική Ιστορία, Στεφανίδου

v   Γραπτά του κλήμη της Ρώμης, Τερτυλιανού, κ.α.

 

 

Παραγωγή: www.WayOfTruth.gr